evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

sensibel management — koncept & metodik

SENSIBEL MANAGEMENT

» Nulägesanalys

» Genomlysning av värderingar

» Vision, målbilder & mål

» Kvalificering och prioritering

» Aktivitets- och handlingsplaner

» Resursallokering och budget

» Sammanställning till övergripande affärs- och verksamhetsplaner samt

» Executive Summary

 

Uveckling med Sensibel Management

evqm.com | Sensibel Management | Koncept & metodik

SENSIBEL MANAGEMENT

Sensibel Management handlar om att hantera både organisationens och ledarnas visioner och mål i den löpande verksamheten, på ett sensibelt, resonabelt, innovativt, medvetet och därmed effektivt sätt.

Metoden anpassas till exklusivt till den aktuella situationen, din verksamhet och organisationen.

Ledare och medarbetare får en möjlighet att arbeta efter samma metodik vilket leder till förbättrad effektivitet både internt och externt.

Sensibel Management medför ett dynamiskt proaktivt arbetssätt.

VQM, Vision Quest & Management har utvecklat konceptet Sensibel Management som är utvecklad och beprövad metodik.

SIGNALSPANING

Då du arbetar enligt Sensibel Management blir du mer uppmärksam, mottaglig och öppen för subtila signaler och trender i verksamhetens och din omvärld och invärld, gäller även ledarskapsförmågor.

ETT DYNAMISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Sensibel Management ger dig verktyg att konkretisera verksamhetens och din egen vision för nå uppsatta målbilder och mål på ett dynamiskt sätt. Utvecklar ditt och medarbetarnas ledarskap.

Från ad hoc till flexibla levande affärs- och verksamhetsplaner med visioner och mål med proaktivt fokus.

KONTAKTA VQM

Kontakta EVQM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk LinkedIn Twitter Facebook för ett för ett förutsättninglöst samtal så får du en möjlighet att föra fram dina önskemål beträffande verksamhetens behov varefter VQM kan ge ett förslag som är anpassat till era specifikationer.

Ring 0709-56 01 50 eller 08-437 55 938. Skicka ett mail till 'info(at)evqm.com'.

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring