evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

referenser & kommentarer

Här kan du läsa kommentarer från kunder som tidigare deltagit i kurser i VQM: s regi eller använt sig av VQM som bollplank.

evqm.com | referenser & kommentarer

KOMMENTARER — BOLLPLANK

Mycket positivt. Inkännande och kunnig. Starkt motiverande och inspirerande.

KOMMENTARER — KURSER

Själva programmet är genomtänkt och inspirerar individens tänkande som ger en bra klarhet i situationen man lever i. Det hjälper individen att förstå sig själv och komma vidare in i en ny värld, ett nytt sätt att tänka.

Kanonbra! Material jag letat efter ...
... som en steg för steg instruktion till att börja lära känna sig själv.

... den här kursen (ger) många konkreta råd och tips inför förändringar.

... man får ut något, till och med överraskande bra saker.

Det är ett väl utarbetat material som man kan gå tillbaka till och arbeta med när man vill och har tid.

REFERENSER

För referenser kontakta EVQM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk LinkedIn Twitter Facebook.

Ring på 08-437 55 938 eller 0709-56 01 50. Skicka ett mail till 'info(at)evqm.com'.

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring