evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

kurser & handledning — individuellt och/eller i grupp

FÖRETAGSANPASSAT

Kurserna anpassas efter dina önskemål till verksamhetens behov.

Kontakta EVQM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk
LinkedIn Twitter Facebook och berätta vad du eftersträvar så får du ett förslag. Ring nu på:

08-437 55 938 eller

0709-56 01 50 välkommen!

evqm.com | Kurser & Individuell handledning

KURSER

Under en kurs med VQM får du som deltagare ta del av både teori och praktik. De längre kurserna är vanligtvis uppdelade i fyra delar, vilket brukar passar de flesta.

Samtliga delar innehåller även upplevelsebaserade aktiviteter.

Du som deltagare har med dig ett öppet sinnelag och deltar aktivt för att på bästa sätt tillgodogöra dig de verktyg kursen tillhandahåller för ett gott slutresultat.

EN- ELLER HALVDAGSKURS

En hel- eller halvdagskurs är ett bra alternativ för den som har svårt att långt i förväg binda upp sig för ett kurs- eller seminarieprogram.

Det är ett sätt att få ta del av nya upplevelser, erfarenheter och nya metoder att arbeta med.

Deltagaren förväntas själv repetera teori och praktik på egen hand efter kurstillfället för att på bästa sätt tillgodogöra sig kursen.

Bra att veta: En halvdagskurs är ytterst effektiv. Innehållet är detsamma som för en endagskurs. Dock är det komprimerat och resulterar därför i mindre tid för dialog och erfarenhetsutbyte.

Till toppen på sidan.

FYRA HELDAGAR

För utvecklingsprogrammet Sensibel Management behöver sammanlagt fyra hela kursdagar avsättas, jämnt fördelade under två månader.

Deltagarna arbetar med metoden Sensibel Management, för ledare eller medarbetare eller för verksamhetsutveckling.

Som ledare får du får verktyg som underlättar för dig att konkretisera verksamhetens vision och nå de uppsatta målen på ett dynamiskt sätt.

Du som är medarbetare får en möjlighet att bryta ned verksamhetens vision och uppsatta mål till ditt verksamhetsområde. Hur kan du anpassa ditt arbete och din insats på bästa sätt för att uppnå målen?

HANDLEDNING

Kursdagarna följs av praktisk tillämpning i form av hemuppgifter.

Då önskemål om handledning individuellt eller i grupper om ca. åtta deltagare föreligger, offereras detta separat.

Kontakta EVQM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk LinkedIn Twitter Facebook för ett förslag nu!

Klicka på länken ovan eller ring 08-437 55 938 vardagar mellan 08.00-17.00 eller på 0709-56 01 50. Välkommen!

RAMAVTAL

Nu kan du teckna ett ramavtal som gäller hela företaget avseende samtliga kurserbjudandande inklusive programmet Framsteg ... Kontakta oss för mer information. »

Till toppen på sidan.

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring