evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

välkommen till evqm.com och VQM, Vision Quest & Management

Det som skiljer den främste från övriga är förmågan att vara sensibel, öppen och mottaglig.

En skicklig kapten förlitar sig aldrig enbart på den tekniska utrustningen. Särskilt vid navigation i okända farvatten eller luftrum.

evqm.com | kurser · seminarier · bollplank · föredrag

VILKA PROBLEM BROTTAS DU MED . . .

Vill du ha hjälp att bena ut de problem ni upplever att företaget har? Vill du också ta reda på det som orsakar problemen och finna lösningar till hur du på bästa sätt kommer tillrätta med dem?

Ensam är inte stark och ofta ser vi inte klart på den egna situationen.

Anlita då en utomstående som tillsammans med dig och din ledningsgrupp eller divisions/avdelningschef kan ringa in och definiera det faktiska problemet.

ANLITA EVQM.COM — FÖRETAGET...

... med det personliga bemötandet.

Exklusivt för dig som har siktet inställt på värdeskapande tillväxt och som arbetar för en hållbar utveckling.

EXCELLENT SERVICE ...

... då det är dina och din verksamhets behov och önskemål som står i fokus för evqm.com och VQM, Vision Quest & Management.

ERBJUDANDEN

VQM erbjuder kurser, seminarier, bollplank, föredrag och kompetenshöjande upplevelsebaserade aktiviteter och Sensibel Management — för dig som vill mer ...

ANLITA VQM

Anlita VQM då du vill effektivisera ditt beslutsfattande genom att stimulera din förmåga att fokusera, lita till din intuition och stärka din tankekraft. När passar det dig?

Kontakta EVQM.COM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk LinkedIn Twitter Facebook för ett förslag som anpassas efter dina och verksamhetens behov och önskemål.

Kontakta EVQM och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk LinkedIn Twitter Facebook

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring