evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

disclaimer och juridiska spörsmål

ANSVARSFRISKRIVNING

Som beställare och användare av VQM: s tjänster är du själv ansvarig för din tolkning av hemsidans, bollplankets, seminariers, föredrags och kursers innehåll, samt de svars som ges.

VQM friskriver sig från allt innehåll och säkerhet gällande samtliga hemsidor som länkas till från denna hemsida. Läs mer här intill och under de 'Allmänna Villkoren'

evqm.com | disclaimer | juridiska spörsmål

DISCLAIMER

VQM, Vision Quest & Management och hemsidan evqm.com ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommer eller riskerar att uppkomma till följd de svar som ges.

Du som frågeställare som använder dig av VQM: s tjänster förutsetts vara fullständigt kapabel att bedöma de svar som ges och därmed är du själv ansvarig för den tolkning du gör av de svars som ges.

Du som beställer och/eller användar dig av VQM: s tjänster är själv ansvarig för den tolkning du gör av hemsidans, bollplankets, seminariers, föredrags och kursers innehåll, samt de svars som ges.

JURIDISKA SPÖRSMÅL

Externa länkar till andra hemsidor på Internet skall inte tolkas som att VQM, Vision Quest & Management skriver under på, eller godkänner allt det som uttrycks på dessa hemsidor, eller de privata policies vilka framställs på dessa hemsidor.

VQM går ej i god för dessa sidors säkerhet, inte heller för kvaliteten på innehållet på dessa sidor, vilket även gäller för länkar som dessa sidor länkar till.

VQM friskriver sig således från allt ansvar rörande dessa sidor.

KONTAKTA VQM!

Kontakta VQM, Vision Quest & Management för ytterligare information.

Du är varmt välkommen!

Till toppen på sidan!

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring