evqm.com på (rätt) kurs - när du väljer det!

bollplank och VQM: s vägledningslinje — ring 0900-104 00 30 för rådgivning direkt!

ANSVARSFRISKRIVNING

VQM, Vision Quest & Management och hemsidan evqm.com ansvarar inte för någon typ av skada som uppkommer eller riskerar att uppkomma till följd de svar som ges.

Du som frågeställare som använder dig av VQM: s tjänster förutsetts vara fullständigt kapabel att bedöma de svar som ges och därmed är du själv ansvarig för den tolkning du gör av de svars som ges.

evqm.com | bollplank | strategi, BI, ledarskap, m.m.

BOLLPLANK & INDIVIDUELL VÄGLEDNING

Erbjud företagets ledare och medarbetare ett diskret, objektivt och opartiskt bollplank i form av en rådgivare med såväl professionell som personlig integritet.

Ge dem möjligheter att bolla sina tankar kring strategier, Business Intelligence/omvärldsanalys och/eller professionell integritet och ledar- eller medarbetarskap. m.m.

KONTAKTA VQM!

Kontakta VQM, Vision Quest & Management för ett förutsättningslöst samtal, så för vi en dialog kring omfattningen av det stöd du önskar för företagets räkning, samt i vilken form ni önskar få det.

Det är bra om du förebereder dig genom att bedöma tidsåtgång och antal tillfällen per person.

RING FÖR RÅDGIVNING — DIREKT

Ring på VQM: s vägledningslinje för ekonomisk/juridisk rådgivning, då du vill bolla dina tankar kring strategiska avvägningar, omvärldsfrågor, marknadsföring samt ledar- & medarbetarskap, m.m.:

Ring 0900-104 00 30

Linjen är i regel öppen vardagar 08.00-17.00. Med reservation för andra åtaganden.
Samtalet kostar 21,50 kr/min. Exklusive er operatörs eventuella öppningsavgifter, m.m.

OBS! För kvalificerade frågor om bokföring och redovisning hänvisas till redovisningbyråer/-konsulter.

GRATISSAMTAL

Ring gratis för ett inledande trettio minuter långt rådgivningssamtal. OBS! Gäller vid ett tillfälle.

BETALA TILL FAST PRIS

Beställ en serie om fem samtal.

Betala i förskott för fem rådgivningssamtal om trettio minuter vardera. Totalt 3 200 kronor exklusive moms.

Ring och boka tid för rådgivning på 08-437 55 938, vardagar 08.00-17.00, eller på 0709-56 01 50.

BETALA VIA PLUSGIRO

Du kan välja att betala direkt till VQM, Vision Quest & Management:s plusgiro: 102 86 75 - 5

Kom ihåg att meddela företagets/organisationens namn och ditt namn och telefonnummer, samt vad inbetalningen avser.

Vid betalning till plusgiro tar det några dagar innan det syns att din betalning har registrerats.

Du är varmt välkommen!

Till toppen på sidan!

© 1998-2013. evqm.com – en VQM, VISION QUEST & MANAGEMENT-site – innehar F-skattsedel & ansvarsförsäkring